Steenuilen welkom in gemeente Aa en Hunze

Laatste update: 15 april 2019 00:00

Dankzij het samenwerkingsverband Heel Drenthe Zoemt is de gemeente Aa en Hunze sinds januari 2019 ambassadeur van de steenuil. 

De gemeente gaat zich inzetten om het leefgebied van de steenuil in het kleinschalige (boeren)landschap te verbeteren en hoopt dat inwoners ook een steentje willen bijdragen. 
Hiervoor zijn Landschapsbeheer Drenthe, Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe en IVN Aa en Hunze gevraagd en is het project Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen opgezet. De aandacht voor de steenuilen in Aa en Hunze is gestart dankzij de natuurwerkplaats van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 
Ook u kunt de leefomgeving van de steenuil in het buitengebied verbeteren. Denk hierbij aan het plaatsen en beheren van hoogstamfruit- en (knot)bomen, heggen, houtwallen, het plaatsen van nestkasten en steenuil-vriendelijke drinkbakken, het creëren van overhoekjes en het ontwikkelen van bloemrijke weiden. 

Erfscan 
In het project Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen is ruimte om (in 2019 en 2020) op vijfentwintig erven maatregelen uit te voeren. De focus ligt hierbij op de dorpen Eext, Anloo, Gasteren, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar en de directe omgeving. Deze vormen namelijk een verbinding en uitbreiding van de bekende broedgebieden in Balloo, Anderen en Amen. Deelnemers worden bezocht door een deskundige en naar aanleiding van een erfscan ontvangen ze een beheer- en inrichtingsplan. Dankzij de provincie Drenthe, Nationale Postcode Loterij en de gemeente Aa en Hunze kunnen materialen zoals plantgoed en nestkasten beschikbaar worden gesteld. 
Meer informatie is te vinden op www.lbdrenthe.nl. Hier kunt u ook aangeven of u wilt deelnemen aan het project. 

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 23 april, om 20.00 uur organiseren IVN Aa en Hunze, Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe, de steenuilenwerkgroep van KNNV Assen en Landschapsbeheer Drenthe een informatiebijeenkomst over de steenuil. Tijdens de avond vertelt Erwin Bruulsema, voorzitter van de Steenuilenwerkgroep Drenthe meer over het beschermingswerk van de werkgroepen. Kathelijn De Maeijer van Landschapsbeheer Drenthe, vertelt wat u kunt doen om de leefomgeving van de steenuil te verbeteren. 
De avond wordt georganiseerd in het Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14 in Rolde. Vooraf opgave voor de informatieavond is niet nodig, u bent van harte welkom.
 

Nieuws in Rolde

Meer nieuws