Werkzaamheden centrum Rolde van start

Laatste update: 25 augustus 2014 09:52
Vanochtend is aannemer Koen Meijer gestart met de werkzaamheden in het centrum van Rolde. Het gaat hierbij om de herinrichting van het centrum. De werkzaamheden nemen een jaar in beslag, tot de bouwvakvakantie in 2015.

Vanochtend is aannemer Koen Meijer gestart met de werkzaamheden in het centrum van Rolde. Het gaat hierbij om de herinrichting van het centrum. De werkzaamheden nemen een jaar in beslag, tot de bouwvakvakantie in 2015.

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd in 3 fases. Fase 1 start aan de Asserstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Verkeersborden geven de route aan. We raden bezoekers van de Roldermarkt aan gebruik te maken van de N33, via de afslag Rolde.

De totale herinrichting betreft de Asserstraat, Hoofdstraat, Grolloërstraat, Gieterstraat, Burgemeester Reijndersstraat en diverse aansluitende wegen en het winkelcentrum. Het gebied wordt ingericht volgens het shared space principe. Hierbij maken alle weggebruikers gebruik van dezelfde gedeelde ruimte, waar een maximum snelheid zal gelden van 30 kilometer per uur.

Het straatbeeld verandert met de volgende elementen:

- Bestrating met gebakken roodbruine klinkers.
- Bushaltes worden verhoogd, zodat de vloer van de bus gelijk is met de hoogte van de bushalte waardoor het in- en uitstappen makkelijker is.
- Waar mogelijk worden bestaande bomen behouden of verplaatst.
- Nieuw straatmeubilair wordt geplaatst.
- Openbare verlichting wordt vernieuwd en voorzien van LED verlichting en een voorziening voor feestverlichting.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. Jager namens aannemer Koen Meijer via telefoonnummer (06) 46 05 24 18 of met de dagelijkse toezichthouder van de Grontmij, de heer M. de Vries via telefoonnummer (06) 22 78 80 12. De heer A. Koning is tijdens de uitvoering van het werk contactpersoon namens de gemeente Aa en Hunze. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0592) 26 78 67.

Nieuws in Rolde

Meer nieuws