Opening multifunctionele ruimte Rolder Boys

Laatste update: 8 februari 2018 00:00

Sinds december is er door vrijwilligers en sponsoren van Rolder Boys hard gewerkt aan de realisatie van een multifunctionele ruimte op Sportpark Boerbos. 

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging gaf in november toestemming om te starten met deze verbouwing, die de eerste fase vormt van grootschalige vernieuwingsplannen waarbij ook het kantinegedeelte van het clubgebouw bij de tijd wordt gebracht en wordt vergroot. Het moment waarop met die werkzaamheden kan worden gestart is afhankelijk van het rondkrijgen van de financiering daarvan en de toestemmingsaanvraag die bij de Algemene Ledenvergadering wordt ingediend.

De nu gerealiseerde multifunctionele presentatie- en ontvangstruimte kan onder meer worden gebruikt als overleg- en vergaderruimte, voor presentaties en instructies van bijvoorbeeld jeugdtrainers en scheidsrechters, teambesprekingen en de ontvangst van de begeleiding van bezoekende verenigingen. De gedachte is dat deze (multifunctionele) ruimte bij thuiswedstrijden van het eerste elftal als ontvangstruimte voor sponsoren kan dienen. Door het bieden van een eigen sponsorruimte kunnen we de bestaande sponsoren en hun zakenrelaties regelmatig uitnodigen en hen de mogelijkheid bieden om te netwerken. Door sponsoren meer met elkaar en andere ondernemers in contact te brengen kan de vereniging meer sponsoren aantrekken en de bestaande sponsoren meer 'tegenprestatie' bieden voor hun sponsoring van de vereniging. 

Meerjarenbeleid

Met de realisatie van de multifunctionele ruimte is weer een stap gezet in het realiseren van het Meerjarenbeleidsplan van Rolder Boys. Dit plan, dat in 2015 door de leden werd vastgesteld, bevat naast voetbaltechnische doelstellingen ook doelstellingen op het gebied van de accommodatie en de sponsoring, omdat deze direct bijdragen aan de sportieve mogelijkheden die de vereniging haar leden kan bieden.

Het eerste deel van de verbouwing is inmiddels afgerond. Een groot deel is gefinancierd vanuit extra sponsorinkomsten via de verkoop van reclameborden rondom het kunstgras en door een gift vanuit het Rabofonds van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe (samen goed voor ruim 50% van de totale kostendekking). De werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd door vrijwilligers en door sponsoren. De vereniging is iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie zeer dankbaar. 

Uitnodiging voor de opening

Aankomend weekend wordt de multifunctionele ruimte officieel in gebruik genomen. Op zaterdag 10 februari is er tussen 13.00 en 17.00 uur een inloop voor leden, vrijwilligers en supporters. Zij zijn dan van harte uitgenodigd om op een moment dat het hen zaterdag past een kijkje te komen nemen op het sportpark. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

De sponsoren kunnen zondag, bij de thuiswedstrijd van Rolder Boys tegen Bergum, voor het eerst gebruik maken van de nieuwe ruimte. Voor hen en enkele genodigden wordt dan een programma verzorgd in combinatie met de wedstrijd en een activiteit van de Businessclub van Rolder Boys.

 

Nieuws in Rolde

Meer nieuws