Opening Nationaal Park Drentsche Aa Toegangspoort Deurzerdiep

Laatste update: 13 juni 2014 11:00
Vanmiddag wordt Nationaal Park Drentsche Aa ‘Toegangspoort Deurzerdiep’ geopend. Toegangspoort Deurzerdiep is onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa’.

Vanmiddag wordt Nationaal Park Drentsche Aa ‘Toegangspoort Deurzerdiep’ geopend. Toegangspoort Deurzerdiep is onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa’.

Het Levend bezoekersnetwerk vormt binnen het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een belangrijke schakel in zowel de interne als externe informatievoorziening. Het samenhangend geheel van Toegangspoorten, Knooppunten en informatiepunten wordt, gecombineerd met het gidsenprogramma, de website, brochures en overige (digitale) infomiddelen, gezien als het informatiecentrum van het gehele Drentsche Aa gebied.

Het menselijk contact vormt een essentieel onderdeel van het Drentsche Aa informatienetwerk. De ‘vaste’ Drentsche Aa informatiepunten bestaan daarom uit gebiedsondernemers die de cursus Drentsche Aa gastheerschap hebben gevolgd. De Drentsche Aa gidsen vormen het ‘mobiele deel’ van het netwerk. Bij Toegangspoort Deurze is een succesvolle combinatie gemaakt tussen Toegangspoort (parkeerplaats) en CR de Aanleg, gastheer van Nationaal Park Drentsche Aa.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de toeristisch-recreatieve betekenis van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa goed te laten aansluiten bij de kernkwaliteiten van dit kleinschalige beek- en esdorpenlandschap. Met de realisatie van deze 4e Toegangspoort en de verbeterde verkeerssituatie is hier weer een waardevolle bijdrage aan geleverd, vooral voor de bezoekers uit de regio Assen. Het thema van Toegangspoort Deurzerdiep is ‘water’. Vandaar dat op deze locatie, in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen een waterspeelplaats voor kinderen is gerealiseerd.

De ontwikkeling van Toegangspoort Deurzerdiep is mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen van: Europa, Regio Groningen-Assen, Recreatieschap Drenthe, Gemeenten Aa en Hunze, gemeente Assen en Provincie Drenthe + Alie en Harry Hilbrands (grondeigenaar). Door de gemeente Assen zal het aansluitende ‘Familiepad Drentsche Aa’ worden gerealiseerd. Met de aanleg zal men waarschijnlijk dit jaar nog starten.

Nieuws in Rolde

Meer nieuws