Zes inwonersinitiatieven ontvangen financiële steun van de gemeente Aa en Hunze

Laatste update: 25 juni 2014 08:29
Zes inwonersinitiatieven, ingediend in het kader van de pilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’, ontvangen financiële steun van de gemeente Aa en Hunze.

Zes inwonersinitiatieven, ingediend in het kader van de pilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’, ontvangen financiële steun van de gemeente Aa en Hunze. “Zes mooie initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de dorpen, dat is een heel mooi resultaat!” Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, reikte op 24 juni de cheques uit tijdens een bijeenkomst waarvoor alle initiatiefnemers uitgenodigd waren.

In totaal heeft de gemeente 34 initiatieven ontvangen. Een onafhankelijke adviescommissie met acht inwoners uit de gemeente heeft alle ingezonden ideeën op een aantal criteria getoetst. Waar nodig heeft de adviescommissie aanvullende gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers.
Vervolgens heeft ze een advies opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met dit advies.

Toegekende initiatieven

De volgende initiatieven hebben uit handen van wethouder Henk Heijerman een cheque in ontvangst genomen:

’t Rolder Baankie - €  3.500
Dit is een initiatief van stichting Dorpsbelangen Rolde. Er wordt onder professionele begeleiding een mozaïekbankje gemaakt. De betrokkenen zijn: dorpsbelangen Rolde, verenigingen (sport, historie), werkgroep Hongerveld, St. Welzijn Aa en Hunze en ondernemers. Roldenaren en toeristen kunnen van deze bank gebruik maken en genieten.

Openlucht- en amfitheater in Schoonloo - €  10.000
Dit is een initiatief van Belangen Vereniging Schoonloo. Het gaat om het realiseren van een Openlucht- en Amfitheater op het voormalig korfbalveld van Schoonloo. Het theater zal toegang geven aan liefhebbers van sport, spel, kunst, theater en muziek.

Viaducten aankleden en beschilderen in Eext - €  4.000
De entrees van Eext bestaan uit grijze viaducten. Om deze entrees aantrekkelijker te maken, willen initiatiefnemers de viaducten aankleden/beschilderden. Allereerst wordt er gestart met de Hondel, het viaduct richting Eexterhalte. Daarna kan het viaduct richting Annen ook aantrekkelijk gemaakt worden. De provincie moet echter als eigenaar nog wel medewerking aan verlenen.

Samen eten, wonen en werken in Eexterveenschekanaal - €  1.800
Naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek is een project gestart om gezamenlijk te eten (koken) en ontmoeten om de sociale cohesie binnen het dorp te versterken. Eexterveenschekanaal is een dorp zonder voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden, behalve in het dorpshuis. Met dit project wil men ook bereiken dat de inwoners van dit dorp de weg naar het dorpshuis beter weten te vinden.

Wandelen door heden en verleden van vier vaarverbindingen - €  6.500
Stichting Veenbraand wil in de dorpen Annerveenschekanaal, Spijkerboor en Nieuw-Annerveen en omgeving een wandeling opzetten, die heden en verleden van de streek zichtbaar maakt voor bewoners en bezoekers van de streek in een wandeling van 8,5 kilometer langs De Hunze, De Annermond, het Grevelingkanaal en de Molenwijk. De wandeling wordt beschreven in een handzame brochure (die gemakkelijk mee te nemen is op de wandeling), waarin uitleg wordt gegeven over bezienswaardigheden van toen en nu. Langs de route worden informatiepanelen geplaatst met een toelichting. Zowel brochure als panelen kunnen worden voorzien van (historisch) fotomateriaal.

Bermonderhoud Eexterzandvoort - €  3.300
Het dorp zelf de bermen laten onderhouden. Er wordt de laatste jaren minder frequent gemaaid in de gemeente, waardoor het dorp een wat verlopen indruk krijgt, aldus de aanvrager. Het is bedoeling dat de inwoners jaarlijks 1x per 14 dagen zelf de bermen gaan maaien.

Tijdens de bijeenkomst heeft de adviescommissie haar bevindingen toegelicht. Bij de beoordeling heeft ze de volgende criteria gevolgd:
- het initiatief komt ten goede aan een gebied;
- toepasbaar voor meer dorpen;
- er is draagvlak vanuit het dorp;
- het is een innovatief plan;
- het geld wordt gezien als een stimuleringsbudget;
- het initiatief zorgt voor een duurzame verandering;
- het initiatief wordt met zelfwerkzaamheid gerealiseerd;
- het initiatief maakt (onder)deel uit van de openbare ruimte;
- er is geen sprake van commerciële belangen.

Initiatieven die niet voldeden aan de criteria, maar wel kans maken op financiering door andere fondsen of gemeentelijke subsidiebronnen, zijn doorverwezen. Op sportsubsidie van de gemeente Aa en Hunze is al getoetst en hiervoor is aan een viertal initiatieven subsidie toegekend.

De gemeente zal samen met de adviescommissie de pilot evalueren. Hierbij wordt tevens besproken of en hoe er vervolg aan deze pilot wordt gegeven.

 

Bron: Gemeente Aa en Hunze

Nieuws in Rolde

Meer nieuws